Untitled.pngGeokvadrat - geodetske usluge

Geokvadrat d.o.o. tvrtka je za izvođenje i organizaciju geodetskih poslova i digitalnih informacijskih sustava. Poslujemo na području Sisačko-moslavačke (Kutina, Sisak, Popovača, Novska...) i Zagrebačke županije (Velika Gorica, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Dugo Selo, Ivanić Grad, Križ, Sv. Ivan Zelina, Vrbovec...), te na području grada Zagreba.

Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

U mogućnosti smo Vam kvalitetno2, brzo2 i povoljno2 pružiti sve vrste geodetskih usluga iz domene katastarskih poslova (geodetski projekti, situacijski nacrti, parcelacije i upisi objekata, usklađenja i slično) i inženjerske geodezije (sve vrste industrijskih iskolčenja, praćenja gradnje i kontrole izvedenog stanja). Za sve vrste usluga možemo Vam ponuditi mogućnost obročnog plaćanja u svim poslovnicama i na terenu.

NOVO! sukladno novome Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju, nudimo izradu geodetskog projekta, koji objedinjava geodetske usluge za potrebe izgradnje i evidentiranja zgrada i drugih građevina.

Pretražite usluge na geokvadrat.hr

Gdje smo:

 

Pročitajte više o uslugama našeg geodetskog ureda:

Geodetski projekt

Izrada geodetskog projekta za potrebe izgradnje zgrade te upisa u katastar/zemljišnu knjigu.

Energetsko certificiranje

Obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.

Legalizacija građevina

legalizacija građevina, legalizacija objekta, legalizacija kuće, legalizacija, situacijski nacrt

Posebna geodetska podloga - PGP

Upis objekta u katastar i gruntovnicu

Parcelacijski elaborat

Usklađenje podataka katastra i zemljišne knjige

Iskolčenje građevina i obnova međa

Situacijski nacrt

Uređivanje međa

Etažiranje nekretnine

Geodetski nadzor

Praćenje pomaka i deformacija

Izmjera vodova

Geoinformacijski sustavi

Kartografski prikazi

Snimanje iz zraka

Kontaktirajte nas!

tel.: 044 495 777
fax.: 044 495 778

gsm: 091 167 1008
gsm: 091 167 1005
 
info@geokvadrat .hr
 
adresa: Vinogradska 64, 44320 Kutina


energetski_certifikat_usluga_geokvadrat.png

Zatražite ponudu2!

Potražite nas na Facebooku:

 

Pratite nas na Linkedin-u!Geodetski ured Geokvadrat d.o.o., Vinogradska 64, Kutina trgovačko je društvo kojemu je glavna djelatnost obavljanje i organizacija stručnih geodetskih poslova te posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti, a vezano uz rješenje o upisu ovlaštenog inženjera u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. Prema suglasnosti, ovlašteni smo obavljati sljedeće geodetske stručne poslove: izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta, izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina, izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničko vođenje katastra vodova, izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,izradu geodetskoga projekta, iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine, izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja, izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja. Puni naziv: GEOKVADRAT društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje i organizaciju geodetskih poslova i digitalnih informacijskih sustava. OIB: 32319202111, MBS: 120011951, Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Sisku, NKD2007: 7112, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje, Sjedište: 44320 Kutina, Vinogradska 64, Osnivač: Hrvoje Tomić, Kutina P. Preradovića 1/II, Temeljni kapital 20.000,00kn, IBAN: HR3123400091110459745, Privredna banka Zagreb d.d.
±